top of page

I 2013 endret forskriftene seg. Kravene til G11-kurs falt bort. I stedet kom det krav om at anhuker, stropper og signalgiver som et minimum skal ha dokumentert sikkerhetsopplæring, i henhold til forskrift om utførelse av arbeid § 10-1, hvis det følger av arbeidsgivers risikovurdering.

 

Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg grunnleggende kunnskaper og praktiske ferdigheter om sikker bruk av løfteredskap og riktig signalgivning og kommunikasjon med kranfører, slik at ulykker unngås.

 

Opptaksvilkår: Ingen spesielle ut over minimumsalder og ha helse som er

hensiktsmessig for anhuker og signalgiver.

 

Forkunnskaper: Ingen

 

Praktisk informasjon:

  • Du må merke alle leksjoner som fullførte for å gå videre.
  • Kurset har kunnskapsprøver underveis, hvor du må ha 80 % riktige svar for å bestå.
  • For å få kursbevis må også praktisk bruk dokumenteres.

Anhukerkurs – Stropping og signalgiving

2 490,00krCena
bottom of page