top of page

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere som skal arbeide med montering, demontering, endring og kontroll av systemstillaser med øverste stillasgulv over 9 meter i standardoppstilling etter leverandørens monteringsanvisning får opplæring. Kravet til opplæring gjelder også ved bygging, demontering, endring og kontroll av rulle- og bukkestillaser.

 

Hovedmål:
Hovedmålet er å gi en grunnleggende innføring i sikker bruk i stillaser alle typer

(modul 5 AX), iht kapittel 17 i forskrift om utførelse av arbeid.

 

Kursinnhold:

• Forståelse av planer for montering, demontering eller endringer av det aktuelle stillaset

• Sikkerhet ved montering, demontering eller endringer av det aktuelle stillaset

• Tiltak for å redusere fallrisikoen for personer og gjenstander

• Vurdering av stillasmateriellets vedlikeholdstilstand med hensyn til utsortering av uforsvarlig     stillasmateriell, bl.a. råte, korrosjon og sprekker.

• Sikkerhetstiltak i tilfelle væromslag som kan virke negativt inn på sikkerheten til det aktuelle stillaset

• Tillatte belastninger

• Kontroll av stillas

• Øvelse i bruk av relevant sikringsutstyr mot fall under montering, demontering og endring av kompliserte stillaskonstruksjoner, herunder bruk av personlig verneutstyr (fallsikringsutstyr).

• All annen risiko som ovennevnte montering, demontering eller endring kan medføre

 

Teori og praksis: 

Dette teorikurset er på 36 timer fordelt på 4 dager. 

En fullverdig stillasbygger over 9 meter kurs er på 108 timer.

Stillaskurs over 9 meter - Bedriftsinternt

kr7,990.00Price
bottom of page