top of page

Norske myndigheter stiller krav til at arbeidstakere som bruker lift (personløfter) kan dokumentere praktisk og teoretisk opplæring i bruken av disse. Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidstakerne har den nødvendige opplæring. («Forskrift om utførelse av arbeid» nr. 1357, § 10-2 Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr.) Kurset gir en grunnleggende teoretisk og praktisk innføring i sikker bruk av lift (personløfter). 

 

Dette nettkurset dekker alle klasser (A-B-C) og gir dokumentert opplæring i henhold til arbeidsmiljøloven, forskrift om utførelse av arbeid og maskinforskriften.

 

Innhold:

 • Lover og forskrifter
 • Oppbygging
 • Betjening
 • Brukeregenskaper
 • Bruksområder
 • Vedlikehold og kontroll
 • Sikker bruk og betjening
 • Klasseinndeling A-B-C
 • Uhell og ulykker

 

Formål: Gi kursdeltakerne økt kunnskap og bevisstgjøring av sikkerhetstiltak, for å unngå personskader og ulykker på arbeidsplassen.

 

Praktisk informasjon

 • Du må merke alle leksjoner som fullførte for å gå videre.
 • Kurset har kunnskapsprøver underveis, hvor du må ha 80 % riktige svar for å bestå.
 • For å få kursbevis må også praktisk bruk dokumenteres.

Personløfterkurs (Lift-kurs)

2 490,00kr Regular Price
1 490,00krSale Price
bottom of page