top of page

Norske myndigheter stiller krav til at arbeidstakere som bruker lift (personløfter) kan dokumentere praktisk og teoretisk opplæring i bruken av disse. Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidstakerne har den nødvendige opplæring. («Forskrift om utførelse av arbeid» nr. 1357, § 10-2 Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr.)

 

Kurset gir en grunnleggende teoretisk og praktisk innføring i sikker bruk av lift (personløfter).

 

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:

 • Oppbygging, virkemåte og oppstilling
 • Brukeregenskaper
 • Vedlikehold og kontroll
 • Kjøring og stabilitet
 • Forflytning på vei
 • Sikker bruk og betjening
 • Klasseinndeling A-B-C
 • Uhell og ulykker
 • Lover og regler

 

Inkludert i kurset:

 • Den teoretiske delen av kurset
 • Eksamen/sertifisering
 • Kursbevis
 • Kursmateriell

Personløfterkurs - Bedriftsinternt

kr2,490.00Price
bottom of page