top of page

Hensikten med arbeid i høyden kurs er å gi den som skal arbeide i høyden kunnskap om sikker bruk, daglig kontroll og vedlikehold samt kasseringsregler for ulike typer stillas, stiger og arbeidsplatformer samt litt om fallsikringsutstyr. Etter gjennomgått Arbeid i Høyden kurs skal deltakerne være i stand til å velge korrekt utstyr til det arbeidet de skal utføre. Når du er bevisst farene som kan oppstå vil du kunne legge forholdene til rette for en trygg arbeidsplass.

 

Innhold:

  • Lover og forskrifter
  • Bruk av stige
  • Bruk av stillas
  • Bruk av lift
  • Fallsikringsutstyr
  • Arbeid på tak
  • Fallforebyggende og fallforhindrende
  • Kontroll og vedlikehold, daglig og periodisk

 

Formål: 

Kurset skal gi en overordnet innføring til ansvarlige arbeidsgivere og ledere som skal føre tilsyn ved arbeid i høyden samt at det utøves sikker bruk, kontroll og vedlikehold av ulike typer stillas, stiger, lift og fallsikringsutstyr på arbeidsplassen.

 

Praktisk informasjon:

  • Du må merke alle leksjoner som fullført for å gå videre.

  • Kurset har kunnskapsprøver underveis, hvor du må ha 80 % riktige svar for å bestå.

Arbeid i høyden

kr1,290.00Price
bottom of page