top of page

Avtalevilkår

1. Partene:

Selger/leverandør: Breland kompetanse AS, Organisasjonsnummer 831 210 192

Kjøper: Virksomheten eller privatpersonen som foretar bestillingen/påmeldingen.

2. Påmelding/bestilling:

All påmelding/bestilling er bindende, enten det er gjennom våre påmeldingsskjema, skriftlige bekreftelser via epost, SMS, eller manuelle bekreftelser via vårt CRM-system.

Påmelding/bestilling bekreftes av ordrebekreftelse som mottas på e-post.

3. Betaling og fakturering av nettkurs/e-læringskurs:

Kurslisener faktureres når kurslisens(ene) er mottatt. Alle kurslisenser mottas på e-post, og regnes som mottatt når invitasjon til kurset er sendt til oppgitt(e) e-postadresse(r).

 

Pris er oppgitt per deltaker, og eks. mva. Prisen inkluderer kursbevis, og det påløper ingen ekstra kostnader.

Om ikke annet er avtalt faktureres nettkurs med 10 dagers forfall. Det er også mulig å betale for kurset gjennom betalingslenke, hvor kurslisensen(e) kan betales med kort eller vipps.

Faktura må betales innen forfall, uavhengig om hvorvidt kurslisensen(e) er tatt i bruk. Ubenyttede kurslisenser kan knyttes til ny deltaker, mot skriftlig henvendelse til post@brelandkompetanse.no

Noen av kursene krever praktisk opplæring. Før Kursbevis utstedes må vi ha mottatt godkjent dokumentasjon på gjennomført praktisk opplæring. Kursbevis utstedes ikke før vi har mottatt full betaling, samt godkjent dokumentasjon på gjennomført praktisk opplæring.

 

4. Betaling og fakturering av fysiske kurs: 

Både bedriftsinterne- og klasseromskurs, samt webinarer regnes som "fysiske kurs".

 

En forutsetning for å delta på fysisk kurs er at kurskontingenten er betalt før kursstart. Dersom betaling av faktura ikke er registrert i våre systemer etter fullført kurs, etterspørres kvittering på betaling fortløpende. Dersom betaling/kvittering uteblir, strykes deltaker(ene) og må gjennomføre kurset på nytt i sin helhet. 

 

Om ikke annet er avtalt faktureres fysiske kurs 10 dager før kursdato, med 10 dagers forfall. Det er også mulig å betale for kurset gjennom betalingslenke, hvor kurset kan betales med kort eller vipps. 

 

Prisen inkluderer Kurs- eller kompetansebevis.

Påmelding er bindende. Ved sykdom eller andre uforutsette hendelser hos deltaker(e), vil deltakeren(e) få plass på neste tilgjengelige kurs. Faktura må fortsatt betales innen forfall.

 

Ved sykdom eller andre uforutsette hendelser hos instruktør, vil deltakeren(e) få plass på neste tilgjengelige kurs. 

Faktura for kurset vil da krediteres/betaling refundert frem til ny kursdato er avtalt. Påmeldingen er likevel bindende.

Breland Kompetanse AS forplikter seg til å oppfylle vilkårene som tilbyder ovenfor akseptant. 

Breland Kompetanse AS er ikke ansvarlig for eventuell tapt arbeidstid ved flytting av kursdato.

 

5. Innsigelse på faktura:

Dersom kjøper mener at en mottatt faktura er feil på grunn av manglende eller forsinket levering av produkter og tjenester, eller hvis beløpet ikke stemmer med avtalt beløp, må Kunden gi beskjed om innsigelsen til Breland Kompetanse AS snarest.

Dette kan gjøres ved å sende en e-post til post@brelandkompetanse.no. Innsigelsen må være mottatt av senest 7 dager etter at Kunden har mottatt fakturaen, og den må inneholde en detaljert beskrivelse av hva Kunden mener mangler på leveransen og som kreves korrigert.

 

6. Personvernerklæring:

Personvernerklæring finner du her: ​Personvernerklæring | kursivarmearbeider​​​

bottom of page