top of page

«Forskrift om utførelse av arbeid» nr. 1357, § 17-5 skal arbeidsgiver sørge for at arbeidstakere som bruker stillas som arbeidsplattform for å utføre arbeid i høyden har fått generell opplæring. I tillegg skal det gis opplæring i bruk av stillaset. En gjennomgang av instruks for montering, bruk og demontering, jfr. § 17-8 annet ledd. Det skal gis tilfredsstillende opplæring før bedriften startes.

 

Formål:

Å sikre at arbeidstakere som bruker stillas til å utføre håndverk for tilstrekkelig opplæring skal utføre jobben på en hensiktsmessig og sikker måte.

Arbeidsgivere skal sørge for at stillasbrukeren har forståelse for hvilke forholdsregler som skal tas ved bruk av stillaset, gjennomgang av grunnleggende informasjon om konstruksjonen av stillaset, og hvordan det settes sammen. Dette gjelder for eksempel restriksjoner på endringer av stillas, og lastklasser og lastrestriksjoner.

 

Innhold:

 • Lover og forskrifter
 • Skilting
 • Restriksjoner på bruk
 • Laste klasser
 • Forankring av stillas
 • Installasjonsveiledning
 • Hvem kan gjøre endringer på stillaser
 • Sikkerhetstiltak

 

Praktisk informasjon:

 • Du må merke alle leksjoner som fullførte for å gå videre
 • Kurset har kunnskapsprøver underveis, hvor du må ha 80 % riktige svar for å bestå
 • For å få kursbevis må man i tillegg til den teoretiske delen dokumentere praktisk opplæring (les mer her ....)

 

 

Stillaskurs over 9 meter

kr 5 490,00Pris
bottom of page