top of page

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker som skal bruke, bygge, demontere eller kontrollere stillas inntil 9 meter må gjennomgå dokumentert teoretisk og praktisk opplæring i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid § 17-3.

 

I løpet av stillaskurset vil man bli presentert for de ulike ansvarsforholdene man kan finne i forbindelse med et stillas. Nettkurset vil gi deg en innsikt i alle relevante lover og forskrifter, med et særlig fokus på Arbeidsmiljøloven og Forskrift om utførelse av arbeid. Videre vil du få en enkel innsikt i stillasteori. Du vil også få en generell innføring i montering av stillas, samt en generell innføring i montering av de ulike stillastypene: rullestillas, systemstillas, hengestillas, rør- og koblingsstillas, trestillas og bukkestillas.

 

Innhold:

 • Sikkerhet ved montering eller endring av stillaser
 • Lover og forskrifter
 • Risikovurdering og planlegging
 • Stillasteori og belastningklasser
 • Fallsikring og arbeid i høyden
 • Endringer, vedlikehold og ettersyn
 • Rapporter og merking
 • Sikkerhetstiltak
 • Montering/demontering

 

Formål med kurset:

Kvalifisere personell for montering, demontering, endring og kontroll av stillas med øverste stillasgulv inntil ni meter i standardoppstilling.

 

Praktisk informasjon:

 • Du må merke alle leksjoner som fullførte for å gå videre.
 • Kurset har kunnskapsprøver underveis, hvor du må ha 80 % riktige svar for å bestå.
 • For å få kursbevis til å montere stillas inntil 9 meter må man i tillegg dokumentere minst 15 timer praktisk opplæring i bruk av stillas.

Stillaskurs 5-9 meter

kr 2 990,00 Vanlig pris
kr 1 590,00Salgspris
bottom of page