top of page

I «Forskrift om utførelse av arbeid» nr. 1357, § 17-5 skal arbeidsgiver sørge for at arbeidstakere som bruker stillas som arbeidsplattform for å utføre arbeid i høyden har fått generell opplæring. I tillegg skal det gis opplæring i bruk av stillaset. En gjennomgang av instruks for montering, bruk og demontering, jfr. § 17-8 annet ledd. Det skal gis tilfredsstillende opplæring før bedriften startes.

 

Formål:

Å sikre at arbeidstakere som bruker stillas til å utføre håndverk for tilstrekkelig opplæring skal utføre jobben på en hensiktsmessig og sikker måte.

Arbeidsgivere skal sørge for at stillasbrukeren har forståelse for hvilke forholdsregler som skal tas ved bruk av stillaset, gjennomgang av grunnleggende informasjon om konstruksjonen av stillaset, og hvordan det settes sammen. Dette gjelder for eksempel restriksjoner på endringer av stillas, og lastklasser og lastrestriksjoner.

 

Innhold:

 • Lover og forskrifter
 • Skilting
 • Restriksjoner på bruk
 • Laste klasser
 • Forankring av stillas
 • Installasjonsveiledning
 • Hvem kan gjøre endringer på stillaser
 • Sikkerhetstiltak

 

Må kunne etter kurset:

 • Vurder om stillaset er godkjent for bruk
 • Skal være den type bruk stillaset er godkjent for
 • Gjennomføre en enkel risikovurdering og selvsikring i forhold til at jobben gjennomføres.

 

Praktisk informasjon:

 • Du må merke alle leksjoner som fullførte for å gå videre.
 • Kurset har kunnskapsprøver underveis, hvor du må ha 80 % riktige svar for å bestå.

Stillasbrukerkurs

kr 1 490,00Pris
bottom of page