top of page

Kurset omfatter arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser modul 1.1. Dette er en grunnleggende modul som skal ligge i bunnen for alle typer sertifisert sikkerhetsopplæring innen kran, truck og masseforflytningsmaskiner.

Varighet: 1 dag

Kursinnhold: 
• Lover og forskrifter
• Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser
• Ytre miljø
• Sikkerhetsbestemmelser for bruk av arbeidsutstyr
• Farlig gods, merking og håndtering
• Eksamen

Forkunnskaper/opptakskrav:
Ingen

Teorikurset avsluttes med en skriftlig eksamen. Ved bestått eksamen mottar kursdeltakeren kursbevis.

Breland Kurs og Kompetanse er ikke selv sertifisert opplæringsbedrift, og videreformidler alt av kurs innen sertifisert opplæring på vegne av Vancowill Industrial Solutions AS.
Sertifisert av Nemko AS, Sertifikat nr.  903107

Modul 1.1

kr 1 200,00Pris
bottom of page