top of page

Norske myndigheter pålegger arbeidsgivere å sikre at alle arbeidstakere har fått dokumentert opplæring i betjening av alt arbeidsutstyr som anses som farlig, eller som krever særlig forsiktighet ved bruk. («Forskrift om utførelse av arbeid» nr. 1357, § 10-2 Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr.) 

 

Formål: Å gi kursdeltakerne økt kunnskap og gjøre dem bevisst på sikkerhetstiltak, slik at personskader og ulykker på arbeidsplassen kan unngås.

 

Innhold:

  • Oppbygging
  • Betjening
  • Brukeregenskaper
  • Bruksområder
  • Vedlikehold
  • Sikker bruk og sikkerhetsregler
  • Holdninger og motivasjon
  • Lover og forskrifter

 

Praktisk informasjon: Kurset kan gjennomføres på PC, smarttelefon og nettbrett så lenge man har tilgang til internett. Det er bygd opp i moduler med film, tekst og bilder. Etter endt kurs må man bestå en test for å få utstedt kursbevis.

Farlig småverktøy - Sikkerhetskurs

kr 1 490,00Pris
bottom of page