top of page

Stillaskurs opp til 9 meter

 

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker som skal bruke, bygge, demontere eller kontrollere stillas inntil 9 meter må gjennomgå dokumentert teoretisk og praktisk opplæring i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid § 17-3.

 

Innhold:

 • Sikkerhet ved montering eller endring av stillaser
 • Lover og forskrifter
 • Risikovurdering og planlegging
 • Stillasteori og belastningklasser
 • Fallsikring og arbeid i høyden
 • Endringer, vedlikehold og ettersyn
 • Rapporter og merking
 • Sikkerhetstiltak
 • Montering/demontering

 

Du finner mer informasjon om stillaskurs her: Stillaskurs opp til 9 meter

______________________________________________________________________

 

Personløfterkurs (lift-kurs)

Dette kurset dekker alle klasser (A-B-C)

 

Norske myndigheter stiller krav til at arbeidstakere som bruker lift (personløfter) kan dokumentere praktisk og teoretisk opplæring i bruken av disse. Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidstakerne har den nødvendige opplæring. («Forskrift om utførelse av arbeid» nr. 1357, § 10-2 Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr.) Kurset gir en grunnleggende teoretisk og praktisk innføring i sikker bruk av lift (personløfter).

 

Innhold:

 • Lover og forskrifter
 • Oppbygging
 • Betjening
 • Brukeregenskaper
 • Bruksområder
 • Vedlikehold og kontroll
 • Sikker bruk og betjening
 • Klasseinndeling A-B-C
 • Uhell og ulykker

 

Du finner mer informasjon om kurset her: Personløfterkurs (lift-kurs)

 

Kursbevis er inkludert i prisen.

Både lift- og stillaskurs

5 480,00kr Regularna cena
2 490,00krCena Rabatowa
bottom of page